xoves, 10 de xuño de 2021

III- CONCURSO DE TEATRO CLASICO SEI SAN NARCISO (2021)

 Traballamos para poñer en escena un programa de Traxedias e Comedias ben completo:

TRAXEDIAS
- MULLERES DE TROIA ( sobre textos das Troianas de Eurípides) 3º ESO A
- ARDE DIDO ( sobre textos da Eneida de Virxilio) 4º ESO
- ANTÍGONA ( sobre textos da obra do mesmo nome de Sófocles ) 3º ESO B

COMEDIAS
- AMOR ou INTELIXENCIA? ( sobre textos da Odisea de Homero ) 3º ESO B
- PENÉLOPE ou  CIRCE? ( sobre textos da Odisea de Homero) 3º ESO A
- ANFITRIÓN  ( sobre textos da comedia do mesmo nome de Plauto) 4º ESO

martes, 1 de xuño de 2021

CONTIDOS 3ª Avaliación:


 - ODISEAS Consultar e responder as 12 cuestións para realizar a túa Odisea particular.


- O ESPIDO NA  ANTIGA GRECIA

Sophía de Melho escribiu algún día: O nú é uma invençáo grega.

No Egipto, na Assiria, na Caldeia, o nu é apenas uma maneira de vestir. Mas o pensamento grego crê na aletheia (verdade), crê no näo-coberto, no náo-oculto, procura o homem näo-coberto, nu. 

Trátase de decifrar a lei do corpo humano, e a proporçao- que ese corpo manifesta e que o insere na ordem do universo. Assim também no corpo humano o artista grego lé a ordem do mundo onde está. E por isso falar do nu na arte grega é sempre falar da relaçao do homem com o divino. 

Tambén o corpo humano aparecerá na arte grega como uma coisa criada á medida exacta do kosmos onde habita.                                                                                   Os corpos da escultura grega serán vistos como uma arte relixiosa que revela a harmonía do Kosmos.  Este kosmos os deuses náo o criaram. O divino é anterior aos deuses.

O que o homem grego espera do poeta, do pintor, do escultor, do arquitecto e do musico é que lle revele o divino. Non reproduce o individual mas si a forma exemplar. Mas na Grecia Clássica a missáo dopintor e do escultor náo será retratar mas sim revelar e decifrar no real o divino.  O divino é interior á natureza, conssubstancial á natureza. O ser está na physis (no material). Trátase de descobrir a ordem da natureza. 

 ( Textos tirados do libro: O nú na antigúidade Classica.)

- A COMEDIA QUE REPRESENTAMOS: Argumento, personaxes e  interpretación persoal do conflito central da comedia a representar.

- A TRAXEDIA QUE REPRESENTAMOS: Argumento, personaxes e  interpretación persoal conflito central da traxedia a representar.

martes, 11 de maio de 2021

ODISEAS

 Comezabamos o curso falando de facer do  mesmo unha viaxe ao mundo da Antiguidade, unha viaxe especial ás nosas raíces. Pois aí estamos na experiencia da viaxe como dicía o poeta grego do século XX Cavafis no seu poema ÍTACA, a patria de Odiseo ao que tamén coñecemos co nome de Ulises:


 ACTIVIDADE: Desta viaxe a ODISEA, a primeira é a de Homero. Viaxa con el as súas XII etapas para entender a fondo o poema que acabamos de escoitar.

Pero nesta terceira avaliación, cando falta xa pouco para chegar a porto, é cando máis percibimos a importancia de alongar a viaxe por ser esta a fonte da experiencia. Moitos son os itinerairios que resta por explorar, por exemplo o das Olimpíadas. Das Olimpiadas hai un que non quixera demorar máis en invitar a percorrelo e disfroitalo:

A ODISEA do ESPIDO GREGO

Tamén imos abordar o gran reto de achegar a nós os textos antigos e vivilos sobre un escenario: Representemos unha traxedia e unha comedia para darlle grazas a Grecia por comezar esta viaxe.


Comeza a seleccion de pezas para representar no 

            III CONCURSO DE TEATRO CLÁSICO SAN NARCISO: Curso 2020-21
                                            16 de xuño de 2021

Participan os seguintes cursos e obras: Traxedias e Comedias:  
3º ESO A: Amor e morte, mulleres de Troia! / Odiseo e  Circe
3º ESO B: Antígona. /  Intelixencia ou amor  
4º ESO LATÍN:  Dido/  Anfitrión

domingo, 2 de maio de 2021

Contidos 3º avance

 Orixe e evolución do teatro

- Traxedia e Comedia

- Mestres da verdade: autores

- A democracia ateniense e o teatro (ver cadro)

- Unha traxedia: Troianas

O paso da sociadade gens á sociedade dos servi

Atenas versus Esparta

- Aspasia versus Gorgo

Atenas versus Roma: As guerras que asentaron a sociedade dos servi: consecuencias en Grecia e en Roma.

Mitos de primavera:

- O rapto de Perséfone

- Orfeo e Eurídice

- Apolo e Dafne.

- Hefesto, Afrodita e Ares

- Adonis  Perséfone e Afrodita.

domingo, 25 de abril de 2021

ATENAS VERSUS ROMA:

 É un repaso básico á historia da Antigüidade especialmente a  Grecia e a Roma. Pero antes de seguir debemos saber algo máis sobre ATENAS:

ATENAS VERSUS ESPARTA

A DEMOCRACIA ATENIENSE

ESPARTA, A OUTRA CIDADE 

CUESTIONES: Investiga e decide: Tras procurar algo de información e facendo uso da mesma procura con tres ou máis razoados argumentos escoller unha das dúas cidades-estado. Logo fai o mesmo coas dúas personalidades femininas que coñecemos seguramente grazas a dous dos máis importantes líderes masculinos destas cidades.

1- Esparta ou Atenas?

2- Aspasia ou Gorgo?Para saber máis: 

Gorgo:blogtabula

Aspasia:webcindario


ATENAS VERSUS  ROMA 

  As guerras que asentaron as sociedades dos SERVI (escravistas) non chegaron a permitir perpetuar un Imperio a Atenas como si o fixeron con Roma.

 

domingo, 18 de abril de 2021

Mitos de Primavera


 Como contaban os gregos aos seus  pequenos a orixe do cambio das estacións? Que sabes de Perséfone e Hades? Que sabes de Orfeo e Eurídice?  Quen era Dafne?


Que pasou no Olimpo cando Hefesto (Vulcano) soubo que Afrodita (Venus) mantiña unha relación con Ares( Marte)?
Ares e Afrodita atrapados pola rede de Hefesto


Quen era Adonis? Son respostas que deberás procurar e narrar convenientemente usando o seguinte enlace: MITOS DE PRIMAVERA

Venus e Adonis


martes, 23 de marzo de 2021

AS ORIXES DO TEATRO

 

AS ORIXES DO TEATRO GREGO

Actividade teatral: 

VER UNHA TRAXEDIA GREGA: Troianas do autor grego Eurípides

Ofrecemos tres propostas para ver esta traxedia:

Versión en cine clásico 

Versión actualizada por unha compañía de actores e actrices profesional

Versión  dunha compañía de actores e actrices semiprofesional (Noite Bohemia). 

Podes atopar os enlaces ao final da entrada onde escoller calquera das tres versións da obra.

 HISTORIA E TEATRO GREGO:
 No teatro grego podemos observar tamén ese curioso proceso: o paso da sociedade da gens ás sociedades dos servi (escravistas) 

sábado, 13 de marzo de 2021

CONTIDOS 2ª AVALIACIÓN


 LENDO A HOMERO: Micenas ambiciona Troia

- Cineforum TROIA

-DA GRECIA ESCURA Á GRECIA CLÁSICA

-AS MULLERES NA FUNDACIÓN DE ROMA

- As mulleres de Eneas

- Rea Silvia

- Luperca ou Lupa Capitolina

- O Rapto das Sabinas

- Os sete cumios de Roma

- Lucrecia, a muller que remata coa Monarquía de Roma.

A VIDA DAS MULLERES ROMANAS

A VIDA DAS MULLERES ROMANAS (I)

Especial 8 de marzo: 

ACTIVIDADES:

1- Busca as diferenzas: A muller romana versus a muller na actualidade. Vai visualizando as principais diferenzas e semellanzas entre a muller romana e a muller na actualidade nos seguintes vídeos: O guión do documental segue este esquema aproximadamente:

Nacemento

Familia  cognitia ( fillos/as propios do matrimonio do Pater Familias /agcognitia(adopción por parte do Pater Familias dun fillo, por exemplo)

Clases sociais( matronas, libertas e escravas)

Educación ata os 12 anos

Esponsales

Casamento

Sacerdotisas Vestales

Mortedomingo, 28 de febreiro de 2021

NO CAMIÑO DA PRIMAVERA CARA Á 2ª AVALIACIÓN

 

A HISTORIA DA GRECIA ESCURA  Á GRECIA ARCAICA.

 Especial 8 de Marzo
BUSCA AS DIFERENZAS: A MULLER ROMANA VERSUS A MULLER NA  ACTUALIDADE
Vai visualizando e apuntando as principais diferenzas e semellanzas entre a muller romana  e a muller na actualidade nos seguintes vídeos:
luns, 18 de xaneiro de 2021

CARA AO 2º AVANCE


O segredo de Prometeo

A voda de Tetis e Peleo: Aquiles / O xuízo de Paris. 

O Olimpo e os Amores de Zeus

Fotomitoloxía: O punto extra para o avance. Non vale calquera cousa. Hai que realizar unha versión fotográfica en base a un cadro dun mito procurando non repetir o dos demais (consultar alistaxe antes co profesor), coa idea de realizar un catálogo mitolóxico da aula. 

TROIA: 

A Troia da Arqueoloxía (HISTORIA E MITO). O obxectivo é investigar que hai de realidade, que sabemos sobre a Troia histórica e distinguila do mito. Debemos pois coñecer por un lado tanto os personaxes como, a grandes trazos, o argumento da Ilíada de Homero e, polo outro, contrastar estes datos da literatura e mitoloxía co que a arqueoloxía e a filoloxía chegaron a descubrir sobre o acontecido ao redor da Guerra de Troia, un conflito entre gregos e troianos. Como guía usamos este documental:

- A orixe da guerra de Troia (I)


- O tesouro de Príamo e Schliemann (II)


- De Troia a Micenas (III):

- A Guerra de Troia (IV):

O Combate entre heroes (V):

A destrución de Troia (VI):

As verdades sobre a guerra de Troia (VII):

 A seguir podes abordar no seguinte enlace as actividades a realizar unha vez visto o documental da BBC cuxo obxectivo é ter unha visión de cal é a realidade arqueolóxica da Guerra de Troia. 

LENDO A HOMERO. Trátase agora de volver ao texto da Ilíada para coñecer mellor o relato literario.

Por que comeza no noveno ano de asedio?

Quen son Briseida e Criseida, por que son tan importantes na trama?