martes, 11 de maio de 2021

ODISEAS

 Comezabamos o curso falando de facer do  mesmo unha viaxe ao mundo da Antiguidade, unha viaxe especial ás nosas raíces. Pois aí estamos na experiencia da viaxe como dicía o poeta grego do século XX Cavafis no seu poema ÍTACA, a patria de Odiseo ao que tamén coñecemos co nome de Ulises:


 ACTIVIDADE: Desta viaxe a ODISEA, a primeira é a de Homero. Viaxa con el as súas XII etapas para entender a fondo o poema que acabamos de escoitar.

Pero nesta terceira avaliación, cando falta xa pouco para chegar a porto, é cando máis percibimos a importancia de alongar a viaxe por ser esta a fonte da experiencia. Moitos son os itinerairios que resta por explorar, por exemplo o das Olimpíadas. Das Olimpiadas hai un que non quixera demorar máis en invitar a percorrelo e disfroitalo:

A ODISEA do ESPIDO GREGO

Tamén imos abordar o gran reto de achegar a nós os textos antigos e vivilos sobre un escenario: Representemos unha traxedia e unha comedia para darlle grazas a Grecia por comezar esta viaxe.


Comeza a seleccion de pezas para representar no 

            III CONCURSO DE TEATRO CLÁSICO SAN NARCISO: Curso 2020-21
                                            16 de xuño de 2021

Participan os seguintes cursos e obras: Traxedias e Comedias:  
3º ESO A: Amor e morte, mulleres de Troia! / Odiseo e  Circe
3º ESO B: Antígona. /  Intelixencia ou amor  
4º ESO LATÍN:  Dido/  Anfitrión

domingo, 2 de maio de 2021

Contidos 3º avance

 Orixe e evolución do teatro

- Traxedia e Comedia

- Mestres da verdade: autores

- A democracia ateniense e o teatro (ver cadro)

- Unha traxedia: Troianas

O paso da sociadade gens á sociedade dos servi

Atenas versus Esparta

- Aspasia versus Gorgo

Atenas versus Roma: As guerras que asentaron a sociedade dos servi: consecuencias en Grecia e en Roma.

Mitos de primavera:

- O rapto de Perséfone

- Orfeo e Eurídice

- Apolo e Dafne.

- Hefesto, Afrodita e Ares

- Adonis  Perséfone e Afrodita.