xoves, 28 de novembro de 2019

GALAICOS: UN POBO ENTRE DOUS MUNDOSComeza aquí a viaxe á Gallaecia da Prehistoria:

-          Facernos donos da nosa prehistoria 1ª parte. Galaicos: A Exposición-          Comezo dun camiño entre dous mundos, o da prehistoria e a nosa historia como pobo.
-          O comezo dun traballo de investigación sobre a prehistoria e o Mundo dos Castros e Romanización no Morrazo ata a conversión de Galicia como reino medieval.

1 -       A importancia da arqueoloxía (restos pétreos, cerámicos e metálicos) Por exemplo na exposición  Galaicos. serven para revisar a nosa visión do mundo antigo. Fíxate na seguinte ilustración do libro de 1º da ESO. Que textos cambiarías despois de ver a exposición?
2 -      Orixe e procedencia da cultura castrexa. Da Idade de Bronce á de Ferro. O camiño dos petróglifos aos castros.


3 -       Procurar unha definición.4
4-Que territorio ocupaba esta cultura na Península Ibérica. 
5 -      Etapas polas que pasa a través do tempo, canto durou, con que outras culturas se relacionaba?

6-      A sociedade dos castros (como vivían?).7-      A relixión castrexa, que sabemos dela e como o sabemos?
8 -       Principais transformacións froito da Romanización.


9-      Mitos populares acerca dos castros.
10-     Proposta de  traballo de investigación: Galaicos/as no Morrazo


     A modo dunha primeira valoración da nosa experiencia na Exposición:

 GALAICXS

  Exposición
    É unha exposición para analizar a importancia da nosa primeira gran cultura, a cultura dos castros e a súa evolución ao longo de arredor de 2000 anos, partindo da prehistoria, a aparición do pobo que os romanos denominaron Galaicos, reparando na romanización e comezo do influxo do cristiá. Unha análise que repara especialmente na relación fundamental para a comprensión global deste pobo que pivota entre dous mundos: o Atlántico e o Mediterráneo. Imos fixarnos nesta Exposición nos restos arqueolóxicos que rescatamos nunha serie de excavacións da Provincia de Pontevedra que tanto serán restos pétreos, metálicos ou cerámicos

  Ámbitos
1- CAMPESIÑOS E GUERREIROS? IDADE DE BRONCE FINAL (1.500-800 a . n. e)
Exposición Galaicos, en primeiro plano o Casco de Leiro.
      A primeira das pezas que serven de introducción á Exposición, un obxecto de ouro que pode ser un casco (Casco de Leiro) da idade do Bronce  que é moi representativo da influencia atlántica. Algo similar podemos dicir do denominado Tesouro de Caldas que tamén se corresponde ao período dos petróglifos, arte rupestre atlántica a primeira fórmula de domesticación da paisaxe realizando marcas territoriais.
     Por outra banda, comezan as evidencias dun contacto co sur pola aparición dos depósitos ou atesouramentos de machadas de bronce ou das ofrendas de espadas nas concas do río Ulla.

2- POBOADOS FORTIFICADOS. IDADE DE FERRO (800-400 a . n. e.)

    O nacementos dos castros  no comezo do primeiro milenio, primeiro asentamento sedentario que modifica a vida seminómade de finais do Bronce e a introdución do Ferro ( a  coitela falcata do Castro Alobre).
Guerreiro galaico
Recreacción da entrada a un castro

3- O ATLÁNTICO ÁBRESE AO MEDITERRÁNEO (400-19 a. n. e)

     A apertura e rutas comerciais que unían o Mediterráneo co Atlántico , industria da salazón existente antes da romanización (A Lanzada) documentada por pezas cerámicas púnicas ou cartaxinesas que procuran novas rutas pola presión dun imperio, o de Roma,  que acababa de nacer e tardaría en facerse dono deste territorio do Noroeste peninsular.   4-NA ESFERA DE ROMA: GALLAECIA. SÉCULOS I-III

Monte do Facho 

Os romanos que levaban tempo detrás das rutas do estaño  comezan  no ano 137 a.n.e. as súas incursións no territorio que logo de incorporado ao Imperio chamarán Gallaecia, rematando ese proceso de conquista coas denominadas guerras cántabras  (29-19 a.n.e.) o que supuxo unha chea de transformacións nos modos de vida da poboación castrexa dende a aparición das tellas nas edificacións até a latinización ( aras que dedicadas a deuses indíxenas están escritas en latín así como as estelas, uso de cerámicas, moedas, etc…)

5-A PROVINCIA DE GALLAECIA. FINAIS DO SÉCULO IV-VI


Gallaecia xa está integrada na cultura romana e será o Cristianismo un elemento integrador que estenda a latinización definitivamente. Remata esta viaxe pola  antigüidade coa chegada convulsa dos Suevos e a creación do 1º reino medieval de Europa, o Reino Suevo que adopta as fórmulas romanas e unha forte compoñente critstiá, como demostra a poderosa organización parroquial galega que aínda persiste.

Chrismón de Quiroga

DE CRETA A MICENAS

AS PRIMEIRAS ETAPAS DA HISTORIA DE GRECIA ANTIGA

CRETA E MICENAS

a) Espazos
b) Como vivían os/as cretenses?
Pinturas murais do Palacio de Cnossos. Unha das influencias exipcias nótase na cor dos homes (vermello) e das mulleres (branca)-
Representación das acrobacias de homes e mulleres sobre o touro en Creta.


c) Arthur Evans e o lineal A
d)  Creta e a Mitoloxía.
e)  Dédalo e Ícaro.
f)   Da Casa de Asterión de Borges ao Labirinto de Picasso.
g) As invasións Indoeuropeas: Os Aqueos en Micenas

sábado, 2 de novembro de 2019

Día de Defuntos no país dos mortos


 Comezamos o noso achegamento á antigüidade da nosa Terra cun pequeno apuntamento no Día de Defuntos na GALLAECIA, esa terra considerada dende vello o país dos mortos.

 EPIGRAFÍA: Os mortos tamén falan.  Aprenderemos que é a epigrafía, que é unha estela, cal é e súa estrutura e traduciremos algunha estela.