martes, 23 de marzo de 2021

AS ORIXES DO TEATRO

 

AS ORIXES DO TEATRO GREGO

Actividade teatral: 

VER UNHA TRAXEDIA GREGA: Troianas do autor grego Eurípides

Ofrecemos tres propostas para ver esta traxedia:

Versión en cine clásico 

Versión actualizada por unha compañía de actores e actrices profesional

Versión  dunha compañía de actores e actrices semiprofesional (Noite Bohemia). 

Podes atopar os enlaces ao final da entrada onde escoller calquera das tres versións da obra.

 HISTORIA E TEATRO GREGO:
 No teatro grego podemos observar tamén ese curioso proceso: o paso da sociedade da gens ás sociedades dos servi (escravistas) 

sábado, 13 de marzo de 2021

CONTIDOS 2ª AVALIACIÓN


 LENDO A HOMERO: Micenas ambiciona Troia

- Cineforum TROIA

-DA GRECIA ESCURA Á GRECIA CLÁSICA

-AS MULLERES NA FUNDACIÓN DE ROMA

- As mulleres de Eneas

- Rea Silvia

- Luperca ou Lupa Capitolina

- O Rapto das Sabinas

- Os sete cumios de Roma

- Lucrecia, a muller que remata coa Monarquía de Roma.

A VIDA DAS MULLERES ROMANAS

A VIDA DAS MULLERES ROMANAS (I)

Especial 8 de marzo: 

ACTIVIDADES:

1- Busca as diferenzas: A muller romana versus a muller na actualidade. Vai visualizando as principais diferenzas e semellanzas entre a muller romana e a muller na actualidade nos seguintes vídeos: O guión do documental segue este esquema aproximadamente:

Nacemento

Familia  cognitia ( fillos/as propios do matrimonio do Pater Familias /agcognitia(adopción por parte do Pater Familias dun fillo, por exemplo)

Clases sociais( matronas, libertas e escravas)

Educación ata os 12 anos

Esponsales

Casamento

Sacerdotisas Vestales

Morte