domingo, 28 de febreiro de 2021

NO CAMIÑO DA PRIMAVERA CARA Á 2ª AVALIACIÓN

 

A HISTORIA DA GRECIA ESCURA  Á GRECIA ARCAICA.

 Especial 8 de Marzo
BUSCA AS DIFERENZAS: A MULLER ROMANA VERSUS A MULLER NA  ACTUALIDADE
Vai visualizando e apuntando as principais diferenzas e semellanzas entre a muller romana  e a muller na actualidade nos seguintes vídeos: