luns, 8 de xaneiro de 2018

DE CARA Á SEGUNDA AVALIACIÓN


DA ÉPICA GREGA (Homero)  Á ÉPICA ROMANA (Virxilio)Homero co seu lazarillo
A NOSA PARTICULAR ODISEA SEGUINDO A HOMERO

Ver enlace
Sobre a Épica grega e latina ver no libro as páxinas 156- 157.

A FUXIDA DE TROIA: A ENEIDA DE VIRXILIOA FUNDACIÓN DE ROMA.


 NO DÍA DA PAZ : Actividades Si vis pacem...DA GRECIA ESCURA Á GRECIA CLÁSICAAS ORIXES DO TEATRO 

 Sobre a orixe e evolución do teatro grego e romano ver no libro
Temas
  Os cultos e rituais gregos e romanos páxinas: 118-119-120.

O teatro. A traxedia. A comedia. páxinas: 160, 161,162,163.


PLAN LECTOR:
LER A TRAXEDIA DE EURÍPIDES
"AS TROIANAS"