luns, 20 de maio de 2019

3ª AVALIACIÓN

TEMA 11: GALLAECIA: DOS CASTROS Á ROMANIZACIÓN.
- A civilización Castrexa.
- Os cambios do mundo galaico coa Romanización.

TEMA 12: A ODISEA  DE HOMERO
- Traballo persoal.

TEMA 13: DE TROIA A ROMA
A ENEIDA de Virxilio
- A FUNDACIÓN DE ROMA

TEMA 14: MITOS DE PRIMAVERA
- Rapto de Perséfone.
- Orfeo e Eurídice.
- Afrodita e Adonis.

TEMA 15: COMO ESTUDAR A HISTORIA DA ANTIGÜIDADE
- A sociedade da gens versus a sociedade dos servi
- ATENAS VERSUS ROMA
- Un día na vida ateniense.
- Un día na vida romana.

 TRABALLO DE DRAMATIZACIÓNS PARA O II CONCURSO DE TEATRO CLÁSICO