domingo, 26 de marzo de 2023

ÁS VOLTAS COA EDUCACIÓN

 Imos reflexionar sobre o feito educativo e para comezar escollemos unha lección do controvertido profesor Merlí:https://www.dailymotion.com/video/x7v5nos

 Visualizamos e evidenciamos que son posibles modelos distintos de educación. 

htt

Como definirías o medelo educativo de Merlí?
Pola contra como é o modelo máis tradicional?


REFLEXIÓN PRIMEIRA SOBRE A ETIMOLOXÍA: Que é a educación? Educere é un verbo que vén da preposición latina e (de, desde, é dicir, a partir dun lugar ou punto de partida) máis o verbo duco: guiar, conducir... parece claro que  a guía ou o punto de partida é o que realizan os/as docentes ( de docere que significa "ensinar·")  eran para os gregos e romanos os que ensinaban, os que trazaban o camiño a andar, pero na educación hai outro elemento imprescindible que é o alumnado.  

Cal cres que é o seu papel?  De onde procede ou que significa en orixe a palabra alumno/a