luns, 28 de maio de 2018

PROBAS MODELO: SOBRE O DIARIO DE CULTURA CLÁSICA DE 2018PROBAS MODELO


1ª Avaliación:

1-      Realiza un debuxo do mapa de Mediterráneo estudado  no que aparezan: península Ibérica, de Italia e Grecia, Turquía e a costa onde está Siria e Israel. Non esquezas o norte de África e algunha das illas máis importantes.
2-      Escribe o alfabeto grego en maiúsculas e minúsculas.
3-      Como definirías a Cultura Clásica? Os nomes da clase que orixe etimolóxica teñen? A que se debe?
4-      Que é un mito? Que tipo de relatos consideramos hoxe mitos? O mito é relixión ou  historia? Razoa a resposta.
5-      Quen son os aedos? Que sabes de Homero? Que relación ten o mito coa literatura?
6-       Explica cal foi o proceso que seguiu a Humanidade para lograr inventar o alfabeto.
7-      Define o indoeuropeo. Cales son as cinco familias lingüísticas máis grandes do mundo?
8-      Sócrates e a escritura: “...Cando chegaron ao das letras, dixo Theuth:-Este coñecemento,oh rei, fará máis sabios aos exipcios e de máis memoria, pois se inventou como un fármaco da memoria e da sabedoría.
 Pero el respondeu: -Oh artificioso Theuth! A uns  élles dado crear arte, a outros xulgar que dano ou proveito aporta aos que pretenden facer uso dela.  E agora ti, precisamente, pai que es das letras, por apego a elas,  atribúelles poderes contrarios aos que teñen. Porque é obvio o que producirán nas almas de quen as aprendan, ao descoidar a memoria, xa que, fiándose do escrito, chegarán ao recordo desde fóra, a través de signos alleos, non desde dentro, desde eles mesmos e por si mesmos. Non é, pois, un fármaco da memoria o que atopaches, senon un simple recordatorio.  Aparencia de sabedoría é o que ensinas  aos teus alumnos, que non verdade. Porque tras escoitar moitas cousas sen aprendelas, parecerá que teñen moitos coñecementos, sendo, ao contrario, na maioría dos casos...”
- Que postura defendía o famoso filósofo grego acerca do invento das letras?  Cal é a túa opinión sobre a opinión de Sócrates? Argumenta debidamente a túa resposta.
9- A partir das ilustracións explica o sincretismo ou fusión que presenta a mitoloxía grega. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-XEOGRAFÍA: Coloca no mapa os números:     1.Cnossos, 2-Troia, 3-Micenas, 4-Esparta, 5.PELOPONESO,  6- MAR EXEO, 7-CÍCLADAS 8-Illa de Tera, 9- Atenas e marca con frechas: 10- Invasións aqueas, 11-Invasións dorias  e 12-Fuxida dos Aqueos.
2-HISTORIA:  Que sabes do nacemento, características, evolución e destrución da civilización minoica?
3-Que sabes do nacemento, características, evolución e destrución da civilización micénica?
4-LINGUAS: Que son o lineal A e o lineal B?
5-MITOS:  Narra brevemente: Teseo e o Minotauro. Dédalo e Ícaro.
6- Narra brevemente: O segredo de Prometeo e a voda de Tetis e Peleo.
7-   Como naceron Aquiles, Paris e Helena?.
8-LENDO AOS CLÁSICOS:  Explica o mito dos andróxinos que conta Platón.
9-DE ONTE A HOXE:  Quen era Asterión? Que visión ofrece Borges deste personaxe?  El fala do “Palacio de las hachas” A que mito fai referencia? Quen inventou este mito? Razoa as respostas.PROBA MODELO 2ª AVALIACIÓN
1-      A xeografía da Ilíada de Homero:  a-EXEO,  b-ÍTACA, c-Cnossos, d-Troia,  e-Micenas f- Esparta, g-Pilos, h-HITITAS
2-       Que é a Épica? Que sabes de Homero
3-      Que descubrimentos fixo H. Schliemann?
Que sabemos polas excavacions, Blegen e as máis recentes dos anos 90?
Que nos transmiten os textos en lineal b e dos hititas?
4-      ILÍADA.Cales  son as razóns históricas e mitolóxicas da guerra de Troia? Como aparecen  na película TROIA?
5-       TEXTOS: A  Ilíada comeza  no _____ ano do _________ de Troia.   Quen son  Criseida e Briseida? Explica cal é o tema central?
 Despois de ler o texto, identifica quen interven, a que momento corresponde:    Posto que Febo Apolo me quita a Criseida, encamiñándome eu mesmo a túa tenda, levareime a Briseida, a de fermosas meixelas, a túa recompensa, para que saibas canto máis poderoso son.....Tal dixo. Perturbouse o Pélida, e dentro do veludo peito o seu corazón discorreu dúas cousas: ou, botando a man á aguda espada que levaba, abrirse paso e matar ao Atrida, ou calmar a súa cólera e reprimir o seu furor. Mentres tales pensamentos revolvía na súa mente e no seu corazón e sacaba a gran espada, veu Atenea do ceo: enviouna Hera, a deusa dos níveos brazos, que amaba cordialmente a entrambos e por eles se preocupaba. Púxose detrás del Pélida e tiroulle da blonda cabeleira, aparecéndose a el tan só; dos demais, ninguén a vía.

6-      Lembra cinco personaxes gregos e cinco troianos. Que deuses apoian a Troia e cales a Grecia. Como remata a Ilíada de Homero?
7-  VERDADEIRO OU FALSO : Homero ou  a mitoloxía non o contan así:
Menelao morre tras do combate con Paris:
Paris foxe de Menelao  envolto nunha néboa grazas a Afrodita:
Patroclo combatía con Héitor coa armadura encargada por Tetis a Hefesto:
Apolo ataca as concavas naves do campamento grego e envíalles unha peste,
Agamenón morre na toma de Troia:
Hécuba era a esposa de Príamo:
Casandra anunciou os perigos que traerían para Troia Paris e o cabalo dos gregos.
Andrómaca, muller de Heitor, vai escapar de Troia con Helena.
Eneas vai ser case que o único heroe troiano que escapa da matanza de Troia.
Aquiles estaba dentro do cabalo de Troia.
8-      Sobre a morte de Aquiles,  a versión do cine sitúao dentro de Troia, que hai de certo? Como morre Paris?
9-      O cabalo de Troia que sabemos del pola mitoloxía e pola arqueoloxía?
10-   Cal vai ser o motivo do retraso do regreso de Odiseo? Comenta as ilustracións.


3ª Avaliación:

1-      A orixe do teatro na Grecia Arcaica.
2-      Partes do teatro grego.
3-      Plan lector: As Troianas de Eurípides (ver cuestionario do libro de lectura).
4-      Plan Lector: Anfitrión de Plauto (ver cuestionario do libro de lectura).


DIARIO DE 2018-19
1ª Avaliación:

 Da Unidade 0 (Do comezo do curso ata 19 de outubro)
1 Exercicios do libro  páxinas 13-15-23
2- O mapa do mundo clásico 2
3-O mito da caverna 1
4- A orixe dos nomes da clase 2
5-As linguas 4
6-As letras e a súa transmisión 11
7-Creta 4
8-Minotauro 7 
9-A mitoloxía 10
10-Cosmogonía 8
11-Cronos e Rea.  8
12-Titanomaquia 12
(De outubro a decembro)
13-Amores de Zeus (8)
14-Deuses e mortais  (8)
15-Tetis e Peleo (9)
16-Xuízo de Paris  ( 5)
17-A Troia da arqueoloxía (3)
18-Espazos homéricos  (3)
19-Lendo a Ilíada de Homero (18)


2ª Avaliación:
(De xaneiro a marzo)
 20- A ODISEA PERSOAL    12
21-A FUXIDA DE TROIA    10
22-A FUNDACIÓN DE ROMA 7
23-O DÍA DA PAZ e Si vis pacem  6
24-DA GRECIA ESCURA Á GRECIA CLÁSICA 10
25-A Orixe do teatro 8 cuestións.
26-Cultos  gregos: Páxina do Libro 120, 5
27- O teatro Grego: Páxina 161-8, 163 6

3ª Avaliación:
( De marzo ao mes de maio)
28-AS TROIANAS: Guía de lectura cuestionario do libro de lectura.
29- Preguntas sobre a lectura de ANFITRIÓN de Plauto do libro de lectura.
30- Abecedario da visita a Ourense no blog.