martes, 10 de maio de 2022

Para a 3ª avaliación:

Contidos para a proba da 3ª Avaliación:

A 2ª Guerra Púnica entre Cartago e Roma, un momento transcendental para a historia de Roma

 - Historia

- DA SOCIEDADE DA GENS Á SOCIEDADE DOS SERVI

- ROMA

- Vida e sociedade

 - ESPARTA VERSUS ATENAS

- DOMIMILITIAEQUE

 - Literatura: 

 - TEATRO  E  DEMOCRACIA

  - Lermos aos clásicos:

   - VEMOS UNHA TRAXEDIA?  Cal escolles: Troianas  ou Antígona

   - EDIPO REI

- Mitos e comentarios: Dilemas heroicos e míticas preferencias.

A VERSUS B Repaso do traballo realizado por cada quen.

Do libro de texto:  Tema 2  ( páxinas 30 - 31) e Tema  4 (páxinas 54,55,56,57 e 58) 

luns, 2 de maio de 2022

DOMI MILITIAEQUE (Na casa e na guerra... para a semana 18)

  Imos tentar poñer en primeiro plano a vida dos romanos  e das romanas partindo do seu día a día, non tanto dende as crónicas de guerras e exércitos que son as que habitualmente inundan as informacións e investigacións científicas tradicionais. Trátase de ver a vida dos romanos e romanas máis comúns non tanto dos nomes que aparecen nos libros de texto con maiúsculas. Imos ver as cousas cun punto de vista feminino. Así era como vivían as mulleres nunha cidade romana como Cartago  Nova:CUESTIÓNS
 1-- Procura redactar o teu resumo persoal co que máis che chamou á atención (non menos de 30 liñas) da vida de Lucio de 17 anos que vive na Suburra en Roma.

2- Agora imos resumir a vida desde ese punto de vista feminino. Explica brevemente as claves da vida dunha muller  nunha cidade romana. Lembra que non todo eran mulleres libres, matronas ou libertas, tamén existían moitas escravas. 

Para saber máis  e sen necesidade de realizar máis cuestións, pero si de remitirme algunha pregunta se tes interese podes ver o seguinte documental:


 

martes, 26 de abril de 2022

ROMA

 


Roma será o centro de interese desta semana. A Roma da Monarquía xa a estudamos na segunda avaliación ao falar da Eneida de Virxilio. Agora toca repasar co seguinte video e establecer unha relación clara co que tamén comentamos recentemente sobre o paso das Sociedades da Gens á Sociedade dos Servi.

A motor que provoca como xa dixemos un cambio substancial na Roma Republicana serán as Guerras Púnicas contra os cartaxineses. Saibamos algo mñais sobre estas guerras tan transcendentais para os romanos:


Tras das Guerras Púnicas comeza a Crise da República, é dicir, o camiño de Roma para se converter nun Imperio. Falemos desa etapa da Historia:

 No libro de texto no tema 2 nas páxinas 30 e 31 e no tema 4 as páxinas 54,55,56,57 e 58 podes atopar información complementaria sobre as etapas da historia de Roma e as clses sociais e o goberno do que se dotou durante a República.
 
 Cuestionario: I- Cal era a situación do pobo a partir do século II a. C. en Roma? Que significa a frase feita "Pan e circo"? Que papel teñen os escravos nesta situación?
II- Quen eran os Irmáns Graco? Que pedían? Que características presenta esta etapa da Crise da Republica? 
III- Que é un triunvirato? que personaxes formaron o primeiro Triunvirato?
IV- Que ocorre entre Pompeio e Xulio César? Cal é o resultado?
V-  Que pasou o 44 a- C. en Roma?  Quen formou o II Triunvirato? Como rematou este triunvirato?
VI-  Como comeza o Imperio Romano?  Cales son as súas características desta etapa?
VII- Por que desaparece o Imperio Romano? Ten algo que ver o Cristianismo nesta cuestión?

 


domingo, 24 de abril de 2022

EDIPO REI, TRAXEDIA GREGA (II)

O MITO DE EDIPO: Un par de versións:


EDIPO é un personaxe de traxedia imos coñecer hoxe a súa historia. É o primeiro personaxe dun ciclo tráxico denominado Tebano porque se desenvolve nesta cidade, TEBAS. 


  CUESTIONARIO SOBRE EDIPO:
I- Quen era EDIPO? Resumo co relato biográfico deste personaxe  mitolóxico e tráxico.

II- TRADUCE E RESPOSTA AO ENIGMA DA ESFINXE:

Quod animal est qui mane quattuor pedibus ambulat,

 meridie duabus et vespere tribus?

 

III- W. Kaufmann considera que o Edipo Rei de Sófocles representa:

            a) A inseguridade do ser humano e a súa fácil aniquilación.

            b) A cegueira ante a propia identidade e ante a dos seres máis queridos.

            c) A maldición da honradez.

            d) A inevitabilidade da traxedia.

            e) O cuestionamento da xustiza divina e humana.

            Explica dunha forma razoada se coincides ou discrepas coa opinión de Kaufmann.

mércores, 20 de abril de 2022

TRAS VER A TRAXEDIA: Cuestionario

  TROIANAS  unha obra de________________________

I) Enumera  e describe brevemente os personaxes que aparecen nesta obra. Logo indica que personaxes conforman o coro nesta traxedia?

II)-Que conflito arrastra consigo o personaxe de Taltibio?

III)-Describe os catro/cinco personaxes femininos que adquiren carácter de protagonistas e o que cada unha en particular pretende ou transmite.

IV)- A partir da aparición do cadáver dun neno comeza o desenlace. Relata como conclúe esta obra?

V- Que mensaxe nos quixo transmitir ______________con esta traxedia que é válida para todos os tempos


    ANTÍGONA, é unha obra de _____________________

I)           Enumera  e describe brevemente os personaxes que aparecen nesta obra. Logo indica que personaxes conforman o coro nesta traxedia?  

II) Por que discrepan Creón e Antígona. Razóao con máis dun argumento.

III )          Define as diferenzas entre Antígona e a súa irmá.

IV)         Por que  Creón menosprecia as palabras do seu fillo?

   Resume o final da traxedia a partir desta derradeira discusión de Creón.

V) Que mensaxe nos quixo transmitir ______________con esta traxedia que é válida para todos os temposluns, 4 de abril de 2022

VEMOS UNHA TRAXEDIA GREGA? RESOLVEMOS UN DILEMA? ( SEMANA 16ª)


SOBRE A EDUCACIÓN:
Comezamos esta semana falando da educación da Época Arcaica e como evolúe cara a Época Clásica grazas a unha ferramente social como foi o alfabeto que emerxe no século IX a.C. Pero que non será ata o VI a.C. cando logre dar un xiro ao poder da escola na Antiga Grecia e sobre todo en Atenas, pero non só nesta polis democrática, a escola estaba presente tamén en illas tan pequenas como Astipalea, sabémolo polo frustrado campión olímpico Cleomedes.
 
CUESTIONARIO BREVE:
1- Como sabemos grazas a Pausanias que as escolas eran unha realidade á altura do 492 a. C.? 
2- Que tipo de educación rexía na época arcaica en Grecia? Perdurou este modelo en algures?
3- Que papel tiñan os homes e as mulleres neste mundo? 

Traballaremos a seguir sobre as traxedias gregas, outro fenómeno cunha poderosa carga didáctica na Atenas do século V: 


VEREMOS UNHA TRAXEDIA GREGA  (A ESCOLLER)

1º Traxedia proposta:  Troianas do autor grego Eurípides

Ofrecemos tres propostas para ver esta traxedia:

1- Versión adaptada en cine clásico ou teatro televisado anos 60 

2- Versión actualizada por unha compañía de actores e actrices profesional

3- Versión  dunha compañía de actores e actrices semiprofesional (Noite Bohemia).

-------------------------------------------------------------------------------------

2ª Traxedia proposta : Antígona de Sófocles

Ofrecemos para ver esta outra dúas opcións adaotadas aos tempos modernos:

Versión de Anouilh versión RTVE anos 70  

Versión de Anouilh  representada por compañía de  profesional 


DILEMAS HEROICOS E MÍTICAS PREFERENCIAS

Finalmente abordaremos os dilemas heroicos e míticas preferencias participando nun sorteo de 25 propostas no que un/ unha personaxe  versus outro/a  para ser obxecto de análise e controversia que cada quen terá que resolver en particular argumentación.

  

Redactar unha argumentación a partir da mitoloxía e procurando argumentos na trama que envolve a cada un dos personaxes. Trátase de resolver un dilema despois de enfrontar personalidades e propiedades. Finalmente indicar e argumentar con varios motivos e contundencia con cal te quedas e/ou a quen escolles?

Pasos a seguir:

I-Investigar sobre os personaxes. Paso fundamental para comezar o traballo.

II- Presentación inicial dos citados/as. Unha breve e esencial biografía de cada personaxe.

III- Enfrontar características e peculiaridades con detalle de cada personaxe.

IV- Argumentación final con non menos de tres motivos que asenten a elección feita. 

Listaxe:(a cada quen lle toca un número dos seguintes por sorteo)

1-      Ulises versus Aquiles : Eu non Irene Vallejo, a quen escolles?

2-      Casandra versus Penélope

3-      Agamenón versus Aquiles

4-      Clitemnestra versus Agamenón

5-      Ifixenia vs Creúsa aut Hécuba

6-      Ifixenia ou Dido

7-      Electra ou Ifixenia

8-      Orestes ou Electra

9-      Héctor versus Paris

10-   Helena versus Penélope

11-   Helena versus Briseida

12-   Eneas ou Aquiles?

13-   Odiseo ou Eneas?

14-   Penélope versus Circe

15-   Circe ou Calipso?

16-   Penélope ou Dido?

17-   Dido ou Helena?

18-   Narciso ou Adonis?

19-   Edipo ou Iocasta?

20-   Antígona ou Ismene?

21-   Creón ou Antígona?

22-   Hemón ou Antígona?

23-   Cal escollerías?: Afrodita ama a Anquises ou Adonis?

24-   Afrodita ama a Hefesto ou a Ares?

 25- Cal preferirías: Sísifo ou Tántalo ou Ixión ?

martes, 22 de marzo de 2022

TEATRO E DEMOCRACIA (15ª semana)

 Unha cuestión vital para poder avanzar no coñecemento da Historia da Antigüidade é fixar a nosa atención neste binomio destacable do Teatro e da Democracia. 

Repara neste cadro:


Realicemos unha reflexión máis profunda aínda para poder determinar como a procura dun Imperio determina a evolución das sociedades grega e romana.

DA SOCIEDADE DA GENS A SOCIEDADE DOS SERVI

A ESPARTA DOS 300 E A ATENAS DEMOCRÁTICA

CUESTIÓN:  Investiga e resume as claves para entender ambas sociedades.

1- AGOGÉ,  A EDUCACIÓN ESPARTANA 

2- Como eran educadas as mulleres en Esparta

-  Un dato a ter en conta, só hai lápidas de homes mortos en batalla e mulleres que morren no parto.

AS GUERRAS MÉDICAS E A  DEMOCRACIA DE ATENAS: De Clístenes a Pericles. Podes consultar o libro no tema 3 para responder ás seguintes preguntas: 

1. Que fixo Clístenes en Atenas? Quen era Pericles? Que relación ten coas Guerras Médicas? (Podes consultar a páxina 42 do libro de texto).

2-  Cales eran as clases sociais en Atenas? (Podes consultar a páxina 40 do libro de texto.)


1ª Guerra Médica: Batalla de Maratón. Que pasou? Por que coñecemos hoxe unha proba deportiva co nome dre maratón?

2ª Guerra Médica: As Termópilas e os 300 de Leónidas. Investiga que pasou.

3ª- Rematada a terceira Guerra Médica que ocorre entre Esparta e Atenas?  Que son a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos? Bótalle un ollo aos seguintes vídeos para respostar esta cuestión:


 


4- Como morreu Pericles?  Que ten que ver a illa  italiana de Sicilia? Podes consultar tamén no libro de texto páx. 31 do tema 3

5- Cal destas cidade-estado ou polis saiu mellor parada Esparta ou Atenas finalmente? De onde procedía Alexandre o Magno?


venres, 11 de marzo de 2022

Contidos da 2ª Avaliación
 A ÉPICA no libro páxinas 156 -157.

A ODISEA  de Homero 

A FUXIDA de TROIA de ENEAS

AS MULLERES DA FUNDACIÓN DE ROMA


A  HISTORIA DE GRECIA(II):  PANORÁMICA DA ETAPA ESCURA OU INVASIÓN DORIA Á ÉPOCA HELENÍSTICA.

A Época Escura (a invasión Doria e as  súas consecuencias)

A Época Arcaica.

A Época Clásica

A Época Helenística.


O TEATRO no libro páxinas 160-161.

A ORIXE DO TEATRO E A EVOLUCIÓN DA TRAXEDIA

Do ritual á traxedia

Evolución da traxedia: Autores conservados e características das súas obras

Arquitectura do teatro grego

A Comedia antiga e a Comedia nova.


domingo, 6 de marzo de 2022

O TEATRO, INVENTO DOS GREGOS

  O Teatro podemos consideralo un invento dos gregos, pero non deixa por iso de haber moitas outras manifestacións dramáticas  noutras culturas que comparten características co xénero literario teatral dos gregos.

Estudaremos, en primeiro lugar, antes de introducirnos na lectura de textos tráxicos, a orixe e evolución dun fenómeno relixioso que se vai distanciar pouco a pouco do culto a un deus vido de fóra. Foi o deus Dionisos o centro inicial deste culto que logo foi preocupándose máis das inquedanzas dos seres humanos que rematan por ser o eixo de todas as tramas e converter un antigo festival relixioso nun gran xénero literario, nunha ferramenta de índole política e didáctica para un pobo que acudía en masa ás representacións. Non só se producáin en Atenas, tamén as houbo noutros lugares onde se construíron teatros capaces de albergar espectáculos para milleiros de persoas.

ORIXE E EVOLUCIÓN DO TEATRO

luns, 21 de febreiro de 2022

DA IDADE ESCURA Á ÉPOCA CLÁSICA NA PROCURA DUN IMPERIO

 Imos estudar a evolución da Historia da Hélade dende a entrada dos Dorios ata a Guerra do Peloponeso e a aparición posterior de Alexadre Magno, o rei macedonio que se beneficiou da debilidade de dúas grandes potencias que intentaron asentar un imperio que lonxe de fortalecer a Esparta ou a Atenas, impediulles a ambas lograr o seu obxectivo.

Pero neste longo proceso que imos dividir en distintas etapas iremos visualizando e detallando algunhas das máis importantes creaccións  que a Cultura Grega vai ir dando á luz en cada unha das seguintes etapas:

  Traballemos logo un cuestionario inicial sobre este primeiro esquema  no seguinte enlace: 

DA ÉPOCA ESCURA Á ÉPOCA CLÁSICA

xoves, 3 de febreiro de 2022

OS REGRESOS DE TROIA E UNHA FUXIDA


 A principal fonte que nos relata a caída de Troia o final da guerra e os regresos da mesma é  A Odisea de Homero. Trátase dun texto ben diferente ao da Ilíada, tanto que a crítica pensa que poderíamos asegurar que responde en ran medida a un autor distinto.  En todo caso o nome de Homero foi o que se transmitiu.

ACTIVIDADES  DA 11ª SEMANA:  

Imos realizar unha viaxe por este libro que pasa por ser algo semellante á primeira gran novela da literatura occidental. Para elo seguimos o guión de 12 cuestións que propoñemos no seguinte enlace:   A NOSA PROPIA ODISEA 

Pero a Mitoloxía grega noustros textos tamén nos relata outros REGRESOS que iremos incorporando na próxima semana para poder avanzar á vez, nas prósximas semanas, cara a unha das grandes creacións culturais da Grecia Clásica como é o Teatro, outro xénero literario que vai esixir de nós investigar sobre a súa xénese e asentamento.

A FUXIDA DE ENEAS

Mais para rematar este Ciclo Troiano non podemos facelo sen abrir outra vía de traballo que nos vai levar nada máis e nada menos que ata o Lacio, é dicir , ata Italia e logo ata Roma. Farémolo da man doutro gran libro. A ENEIDA de Virxilio que está escrita en latín no século I a. C. que comeza co relato da fuxida de Troia. 


AS MULLERES DA FUNDACIÓN DE ROMA

xoves, 20 de xaneiro de 2022

De cara ao 2º avance:

 AMORES DE ZEUS

Amores de Zeus

As investigacións propias

Os 12 deuses do Olimpo (aprender os nomes en grego e latín) no libro de texto páx. 116-117 

O xuízo de Paris

TROIA         

Micenas á Conquista de Troia

Lendo a Homero

A Troia da Arqueoloxía. 

Da épica ao cinema