luns, 25 de setembro de 2017

COMO IMOS TRABALLAR?

Cada unidade imos dividila en apartados.
Cada persoa debe realizar un traballo por apartado no prazo indicado, enviándoo ao correo electrónico do blog. Este traballo suporá un 40 % da nota.
 Haberá tamén unha proba escrita  cun valor dun 60% da nota.

UNIDADE O: Aude sapere... Sócrates: O mito da caverna:  como podemos interpretalo na actualidade? Un modelo do saber: A Cultura Clásica precisa unha definición (Procura redactar unha propia). Fai un cadro de porcentaxes coas orixes dos nomes da clase. Exercicios do tema 1 do libro páxinas 13,15, 23

As Linguas do mundo, as Letras e a súa transmisión. (Memorizar o alfabeto grego). O filósofo grego Sócrates e a escrita.

A Xeografía da Cultura Clásica I: O espazo da Cultura Clásica.  A Helade.

A Historia de Grecia antes dos gregos: Creta e Micenas. (Diferenzas entre minoicos e micénicos). O Minotauro. 

Introdución á Mitoloxía. Que vén sendo un mito?. A Cosmogonía de Hesíodo. Cronos e Rea e a Titanomaquia

Prazo: 19 de outubro.

luns, 18 de setembro de 2017

AUDE SAPERE...

Este será o lema do noso departamento no presente curso: AUDE SAPERE. Fíxate de onde saíu e cal é a súa tradución:

"Dimidium facti, qui coepit, habet: aude sapere, incipe..."
     "Quen comezou, xa fixo a metade: atrévete a saber, empeza..."
                                                                                                      Horacio, Epis. II, 40

 Para empezar imos lembrar a Sócrates, un filósofo grego do século V a.C. do que conservamos os seus discursos grazas a discípulos seus, como Platón.Contan que en certa ocasión afirmou: "Eu só sei que non sei nada" Que cres que querería dicir o gran pensador ateniense?
Imos ver a continuación outra reflexión, esta vez de Platón, acerca do coñecemento das cousas. Trátase dun "mito" filosófico: O mito da caverna: Que cres que pode querernos dicir Platón?