domingo, 23 de abril de 2023

TEMAS E DEBATES DA 3ª AVALIACIÓN

 Imos ir pensando en debater agora entre nós unha vez que temos xa certos coñecementos de oratoria e recursos para realizar discursos persuasivos. 

Reunimos unha serie de temas de carácter universal que nos poden valer para establecer debates propoñamos títulos:

- SER DIFERENTES VS OS DEREITOS Á IGUALDADE

- RURALISMO OU BARBARIE vs CULTURA URBANA E GLOBAL

- INDIVIDUALISMO E COLECTIVIDADEPOBRES VS RICOS- A VIOLENCIA A DEBATE: SI VIS PACEM PARA... PACEM AUT BELLUMOCCIDENTE  VS SER HUMANO


INCOMUNICACIÖN E REDES

OUTRO DEBATE A PARTIR DUN ROTUNDO NON AO RACISMO! LE O TEXTO: Nunha carreira, Abel Mutai estaba a só uns metros da líña de meta, cando se trabucou coa sinalización, pensando que xa completara a carreira.  O español, Iván Fernandez, estaba xusto detrás de el e, ao ver a situación, comenzou a berrar para que o keniano estivese alerta, pero Mutai non entendeu o que dicía o seu colega.  O español logo o empurrou cara á vitoria.

 Un periodista  preguntoulle a Iván: "Por que fixeches iso?"

 Iván respondeu con outra pregunta: "- Que é iso?"  Non entendo a pregunta...

 "- Por que deixaches gañar a Kenia?"

 "- Non o deixei gañar, ía gañar".

 "- Pero poderías gañar ti!"

 "- E cal sería o mérito da miña vitoria? Cal sería o honor desa medalla? Que pensaría miña nai diso?"

 O honor, a ética e a vergonza na cara son principios transmitidos de xeración en xeración.

  Non deixes que eses principios se perdan!

Comecemos logo o debate:

  

CONFIANZA VS DESCONFIANZA 

E se comezase de improvisto a chover, ti tes un paraugas e hai unha persoa ao teu lado á cal non coñeces e non ten paraugas, ves que se está mollando, serías quen de abrigalo baixo o teu paraugas para que non se mollase?  Farías o mesmo se a persoa que está ao lado fose coñecida?  Ou se fose a cruzar e viñese un coche que ela non ve e pode ser atropelada?  A ética obrigaríanos a actuar en todos os casos?

luns, 10 de abril de 2023

EDUCACIÓN e EMOCIÓNS

 Hai que perder de vista o nivel na educación? As ferramentas da educación e de sermos nós construtores do noso camiño é unha clave para a educación?  

Analicemos o que nos comunica este alumno arxentino. Establece ideas centrais:

1- 

2-

3-

De seguido deixamos falar a un docente, o outro lado da experiencia educativa:

 
Atopemos agora as semellanzas e as diferenzas co vídeo do alumno arxentino:


 Despois de visualizar esta curtametraxe que opinas da importancia das emocións no feito educativo? 

Está presente no sistema actual?


domingo, 26 de marzo de 2023

ÁS VOLTAS COA EDUCACIÓN

 Imos reflexionar sobre o feito educativo e para comezar escollemos unha lección do controvertido profesor Merlí:https://www.dailymotion.com/video/x7v5nos

 Visualizamos e evidenciamos que son posibles modelos distintos de educación. 

htt

Como definirías o medelo educativo de Merlí?
Pola contra como é o modelo máis tradicional?


REFLEXIÓN PRIMEIRA SOBRE A ETIMOLOXÍA: Que é a educación? Educere é un verbo que vén da preposición latina e (de, desde, é dicir, a partir dun lugar ou punto de partida) máis o verbo duco: guiar, conducir... parece claro que  a guía ou o punto de partida é o que realizan os/as docentes ( de docere que significa "ensinar·")  eran para os gregos e romanos os que ensinaban, os que trazaban o camiño a andar, pero na educación hai outro elemento imprescindible que é o alumnado.  

Cal cres que é o seu papel?  De onde procede ou que significa en orixe a palabra alumno/a

mércores, 8 de febreiro de 2023

O MEU DISCURSO PERSUASIVO ORAL

 Chegou a hora de preparar con toda e información que temos sobre os discursos persuasivos  o noso discurso persuasivo oral. Lembrade quepara persuadir hai que usar argumentos, palabras, pero que a persuasión depende maiormente doutras características que non podes perder de vista como son a voz e a linguaxe corporal. 


Imos dar tamén nesta entrada anterior a vosa exposición unha serie de consellos sobre os distintos tipos de argumentos que se poden usar nun discurso persuasivo oral:

 SOBRE OS TIPOS DE ARGUMENTOS

Todos sabemos porque xa falamos de varios tipos de postulados ou razóns que podemos usar nun discurso.  Sabemos que un argumento pode ser un razoamento  a favor ou en contra dunha idea ou tese sobre a que se opina. Tamén temos estudado xa os argumentos lóxicos e os argumentos emocionais ou aqueles argumentos que son irrefutables porque non admiten contestación e esoutros que son siimplemente pertinentes porque teñen que ver coa idea, pero son discutibles.  Imos agora estudar outra xerarquía para reparar en distintos tipos de argumentos atendendo ao seu contido podemos atoparnos con:   

ARGUMENTOS SEGUNDO O SEU CONTIDO:

Argumentos de autoridade:  Usando citas e palabras dunha persoa recoñecida ou un experto.

Argumentos de feito: Usando datos de investigacións ou estudos. 

Argumentos de tradición: Usando ideas relacionadas con costumes ou tradicións

Argumentos de moralidade: Tomados de valores éticos universais. 

Argumentos de probabilidade: Usando datos probables.

Argumentos de experiencias persoais: Tomados das vivencias propias ou de persoas próximas.

Argumentos estéticos: Usando razóns de carácter estilísticas de beleza orde, harmonía.

No seguinte vídeo explican estes mesmos enunciados con exemplos:

 
TÉCNICAS E CONSELLOS A TER EN CONTA

Lembra nas entradas anteriores do blog:

- Como analizar ou construír un discurso persuasivo

- As diversas técnicas á hora de realizar un discurso oral

- Consellos para un bo discurso


QUE AVALIAREMOS DO TEU DISCURSO?

TEMA:  LIBRE E ORIXINAL, PROPIO, NUNCA COPIADO.  

PAUTAS: que debemos ter en conta á hora de como imos avaliar o teu discurso: 

ESTRUTURA interna (seguindo as partes do discursos persuasivo

LINGUAXE VERBAL (elaboración, argumentación e seguridade na exposición)

LINGUAXE NON VERBAL (autoconfianza, naturalidade, asertividade, empatía)

DURACIÓN: Mínimo uns 8 minutos de exposición e un máximo de 10 minutos) 

domingo, 5 de febreiro de 2023

Outras características da linguaxe oral: REXISTROS e CONSELLOS

XESTIONAR AS  EMOCIÓNS PARA FALAR EN PÚBLICO 

 A atmosfera e circunstancias que rodean un discurso son realmente importantes e é necesario telas en conta. Para realizar un discurso persuasivo oral temos que ter ben presentes tanto os elementos de contido que vertebran un discurso oral argumentativo (estrutura e tipos de argumentos) como os elementos formais de comunicación non verbal que acompañen a nosa posta en escena. Falaremos hoxe do rexistro formal ou informal dependendo da situación comunicativa que vaiamos a abordar.  Non é o mesmo unha conferencia ou un debate académico que unha charla familiar.

O REXISTRO FORMAL (con maior tensión comunicativa)

O REXISTRO INFORMAL (con menor tensión comunicativa).

Comecemos por este último.

O REXISTRO INFORMAL presenta estes trazos máis próximos a unha conversa habitual polo que é frecuente a inexistencia de tensión comunicativa

- Equilibrio entre emisor e receptores.

- Confianza: Existe unha proximidade entre os interlocutores.

- Espontaneidade: Resulta máis imprevisible o que se vai dicir e inflúe máis a interacción de quen escoita.

- Naturalidade: Como consecuencia das anteriores peculiaridades.


O REXISTRO FORMAL presenta xa unha tensión comunicativa evidente porque non é unha situación espontánea, trátase dunha situación preconcibida e  dalgún xeito transcendente e infrecuente, algo qu enon se dá todos os días.

As súas características son:

- Xerarquía entre o emisor e os receptores. Unha desisgualdade evidente como por exemplo profesor -alumno.

- Distancia entre os interlocutores ( mesmo se fala desde unha posición elevada ou unidireccional) 

- Planificación: Trátase dunha mensaxe preparada, pensada par aun contexto serio ou incómodo.

- Solemnidade: Resulta un trazo habitual que acompaña á mensaxe para este tipo de rexistro. 

CATRO CONSELLOS PARA  UN BO DISCURSO ORAL

Autoconfianza: A finalidade persuasiva implica convencer ao teu interlocutor logo debes confiar no que dis e como o dis. Boa argumentación, coñecementos sólidos pero sobre todo seguridade nas túas palabras. Lembra que tan importante como as palabras resulta a túa expresión corporal acorde, a linguaxe non verbal precisa.

Naturalidade: Convencer a quen te escoita depende da forma, da claridade na que transmitas as túas ideas. Naturalidade, sinxeleza e fluidez son fundamentais evitando a linguaxe artificial ou finxida. 

 Asertividade:  Ser asertivo é ser capaz de expresar as túas ideas de maneira firme, con respecto ao receptor. Non invalidar os argumentos contrarios, senón fortalecer os teus con claridade e autoridade. Empatía: É outra cualidade indispensable para impactar nos oíntes.  Amosar comprensión, respecto e educación cara ao auditorio fuxir da vanidade, falta derespecto e o desinterese polos que te escoitan.

Analiza no seguinte vídeo as características anteriormente expostas: 

luns, 30 de xaneiro de 2023

IMAGINE e TEÑO UN SOÑO


Hoxe imos realizar dúas actividades acordes coa celebración do Día Escolar pola Paz e a non Violencia:

Analiza desde o punto de vista dun discurso persuasivo a mensaxe desta canción de Jonh Lennon. Que destacarías desta letra: 

Imaxina que non hai paraíso.
É fácil se o intentas.
Non hai inferno debaixo .
Arriba, só o ceo.
Imaxina a toda a xente
Vivindo o presente.

Imaxina que non hai países.
Non é difícil facelo.
Nada polo que matar ou morrer,
e tampouco ningunha relixión.
Imaxina a toda a xente
Vivindo a vida en paz.

Quizás digas que son un soñador
Pero non son o único.
Espero que algún día te unas a nós
e o mundo será un só.

Imaxina que non hai posesións.
pregúntome se podes.
Non hai necesidade de codicia nin fame.
Unha irmandade humana.
Imaxina a toda a xente
Compartindo todo o mundo. ACTIVIDADES PARA A PRÓXIMA CLASE: 

Imos analizar este discurso, un dos máis coñecidos do líder estadounidense Martin Luther King pronunciado un 28 de agosto de 1963. 

Unha ligazón ao texto íntegro 

domingo, 29 de xaneiro de 2023

ALGUNHAS TÉCNICAS PARA UN DISCURSO PERSUASIVO ORAL

 
ACTIVIDADES: Procurar visualizar o discurso de Martin Luther King: Teño un soño para analizar a estrutura e recursos dese coñecido discurso do 28 de agosto de 1963. Busca antes en que circunstancias foi pronunciado.