xoves, 27 de xuño de 2024

RECOMENDAMOS LER NO VRAN


O mundo dos libros e a súa propia historia, dando resposta a incógnita de como GRECIA  IMAXINA O FUTURO...ligada á epopea de Alexandro o Magno e outras tantas personalidades do mundo antigo. Un texto marrativo onde importe a acción que nos leve á Roma dos emperadores...   

As lecturas que recomendamos a seguir  responden a gustos diversos de lectura:

Para quen lle guste o ensaio: O INFINITO NUN XUNCO de Irene Vallejo en Xerais. 

Para quen lle guste unha novela xuvenil na Roma imperial: YO CLAUDIA de Marilyn Todd

Pensando con fondura mitoloxía grega: CIRCE OU O PRACER DO AZUL, de Begoña Caamaño Editorial Galaxia.  Novela e algo máis sobre o noso: KALLAIKI de Paco Boluda. unha viaxe á gallaecia céltica.  

luns, 17 de xuño de 2024

THEATRUM MUNDI

 


Imos entrar para rematar o curso e recomendar lecturas clásicas  no mundo dos tópicos literarios que Grecia e Roma expostaron a todas as litearturas do mundo. 

THEATRUM MUNDI: A vida concibida como un teatro cuxos/as protagonistas son os propios seres humanos que teñen un papel predestinado.  Parece ser que Epicteto o filósofo escravo grego foi a orixe deste tópico. 


Lembrando como comezaba o curso: 

Cultura Clásica

Aula latina


Un camiño este dos tópicos realmente interesante que con frecuencia se expresa en latín, aínda que ten no grego unha fonda relación co grego clásico. Por exemplo o famoso Carpe diem ten o seu correspondente grego. 

luns, 3 de xuño de 2024

DA NOSA PRÓXIMA AVALIACIÓN


 A modo de lembranza necesaria teño que indicar que non estou recibindo ultimamente nada de Cultura Clásica e que no caso de que entre hoxe e mañá eu non reciba nada terei que propoñer para recuperación esta materia en xuño a quen ignore a dinámica do curso e especialmente esta terceira avaliación. Espero logo que este baleiro se encha. Os Diarios de Cultura Clásica deben seguir  activos ata o remate das aulas.


ACTIVIDADES DA PRESENTE  SEMANA: Posta ao día da 3ª avaliación:

- DAS OLIMPÍADAS Á EDUCACIÓN NA ANTIGÜIDADE

- AS OLIMPíADAS: Un mundo masculino?

- MITOS DE PRIMAVERA

- AS MULLERES E O TEATRO GREGO

- AGORA TOCA COMEDIA

- VISUALIZAMOS TRAXEDIAS GREGAS

- A ORIXE DO TEATRO
 

luns, 27 de maio de 2024

DAS OLIMPÍADAS Á EDUCACIÓN NA ANTIGÜIDADE

 O noso paso por Olimpia seguramente serviunos para entender mellor moitas cousas acerca de como vivían os gregos. E agora desprazaremos o foco para centrar o obxectivo en certos detalles das vidas diarias dos gregos da antiguidade que por vivir en cidades-estado distintas tiñan tamén formulacións diferentes. Tralballaremos logo os contrastes e as semellanzas para ter unha idea de conxunto. Por exemplo imos saber un pouco máis da educación en Esparta e as súas diferenzas coa educación ateniense. 

Atenas e Espartas dous xeitos de vida a elixir. 

1ª ACTIVIDADE: ATENAS RESUME COMO ERA A EDUCACIóN ATENIENSE? 

 


  2ª  COMO RESUMIRÍAS TI A FÓRMULA DA EDUCACIÓN ESPARTANA?3ª Establezamos agora o contraste, explícame e envíame ao correo as túas conclusións e as túas opinións argumentando ao respecto. ESPARTA ou ATENAS?

Para poder establecer outro contraste interesante realizaremos unha cala na sociedade grega sobre dúas lacras da Antigüidade: A escravitude e a desigualdade entre homes e mulleres. 
luns, 20 de maio de 2024

O MUNDO OLÍMPICO: ERA UN MUNDO MASCULINO?

 


Olimpia era un espazo cargado de historia. Imos ver se somos capaces de entender que había detrás das famosas Olimpíadas. Coma sempre temos que comezar pola mitoloxía e a relixión, restablecer esa relación fonda e antiga e, logo, xa internarnos na historia dos Xogos Olímpicos. 

OLIMPIA NA PROCURA DA VERDADE 

O ESPAZO DE OLIMPIA

A MITOLOXÍA DE OLIMPIA

Actividades ler na aula e resumir estas tres entradas anteriores para incorporalas ao diario e envialas ao correo electrónico da materia. 

luns, 13 de maio de 2024