domingo, 2 de maio de 2021

Contidos 3º avance

 Orixe e evolución do teatro

- Traxedia e Comedia

- Mestres da verdade: autores

- A democracia ateniense e o teatro (ver cadro)

- Unha traxedia: Troianas

O paso da sociadade gens á sociedade dos servi

Atenas versus Esparta

- Aspasia versus Gorgo

Atenas versus Roma: As guerras que asentaron a sociedade dos servi: consecuencias en Grecia e en Roma.

Mitos de primavera:

- O rapto de Perséfone

- Orfeo e Eurídice

- Apolo e Dafne.

- Hefesto, Afrodita e Ares

- Adonis  Perséfone e Afrodita.

Ningún comentario:

Publicar un comentario