mércores, 28 de outubro de 2015

AS LETRAS SOBRE A PEDRA

Sabías que os romanos tamén celebraban o Día de Defuntos?  Eles realizaban unhas festas denominadas FERALIA nas que levaban aos mortos ofrendas. Fíxate neste texto do autor latino Ovidio:

"Estando os romanos entregados a longas guerras con belicosos exércitos, esqueceron a celebración dos Días dos Defuntos. Este esquecemento non quedou impune:...Contan -aínda que eu me resisto a crelo- que os nosos antepasados saíron das súas tumbas e comezaron a laiarse no medio do silencio da noite; e aseguran que a través das rúas da cidade e por amplos campos andaron ululando os espíritos sen forma, unha morea de pantasmas...

O ius imaginum era un curioso dereito exclusivo dos
cidadáns romanos patricios para erixir estatuas aos seus
parentes mortos, unha ofrenda aos Deuses Manes.
 ...Estes días as etéreas almas e os corpos que recibiron sepultura andan errantes; estes días as sombras dos mortos toman os alimentos que se lles ofrendaron... A este día denominárono Feralia porque se lles leva aos defuntos os honores debidos. Este é o último día para aplacar aos Manes."

Cuestións: 
1- Lembrades algunha comitiva de mortos que anden errantes polos camiños na nosa terra?  

2-Quen son os deuses Manes? Para responder a esta pregunta convén que lle botes unha ollada á unha inscrición funeraria en latín calquera xa que adoitaban estar encabezadas por tres letras: D. M. S. que significaba: Diis Manibus Sacrum (Consagrada aos Deuses Manes). Eran logo os espíritos dos familiares que ao morrer pasaban a ser considerados divindades protectoras da familia e da casa.


  3- Un pequeno traballo de investigación e tradución

QUE É A EPIGRAFÍA? A epigrafía (επι-γραφή: escrito enriba ou sobre "επι ") é o estudo das inscricións gravadas en pedra ou outros materiais permanentes como o metal, a ciencia de clasificalas no seu contexto cultural e data, explicándoas e vendo que conclusións se poden extraer delas.

3a) Quen está enterrado nas estelas que aparecen nas seguintes inscricións? Un home ou unha muller? Fíxate nas letras que suliñamos e nas formas verbais que veñen detrás:

HIC SITUS EST

HIC SITA EST

HIC SITI SUNT.


QUE É UNHA ESTELA?  A Estela é un monumento funerario colocado verticalmente no lugar onde estaba unha tumba. Lembran ao defunto nunha inscrición commemorativa. Adoitan levar como encabezamento as letras D.M.S. 


OS TEXTOS DAS ESTELAS: As inscricións funerarias denominadas estelas constan das seguintes partes normalmente:

-Invocan aos Deuses Manes ( D. M. S.)

-Nome do defunto

-Idade con que morreu.

-Persoa/s que erixe/n o monumento: F(aciendum)C(uravit).


-Fórmula final: H.S.L. e/ou o desexo de despedida coa tamén coñecida fórmula S.T.T.L. "Sit Tibi Terra Levis" (Que che sexa a terra lixeira)ou outra máis sinxela H. S. S:"Hic Siti Sunt" (aquí están sepultados)

Vexamos un par de exemplos dunha estela:

D(is) M(anibus) S(acrum) / Consagrada aos Deuses Manes
SENT(io) SACOMIO / Sentio Sacomio
ANN(orum). VIIII. SEN(tia) / de 9 anos de idade. Sentia
LUCROSA FILIO /  Lucrosa ao seu fillo
PIENTISSIMO F(aciendum) C(uravit) / piadosísimo  mandouna facer.
H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) Aquí está enterrado, Que che sexa a terra leve!

D.M.S   Consagrada aos Deuses Manes
L(UCIO) IULIO   Lucio Xulio
AMOENO.          Amoeno
ANN(OS) XXXIIII              Viviu 34 anos
H(IC)    S(ITUS)   E(ST). Aquí está enterrado.
STTL Que a terra che sexa leve.
CASIA AMOENA Casia Amoena
FILIO PIISSIMO para o seu moi piadoso fillo
FECIT mandouna facer.

A estrutura ou partes da inscrición na estela pode sufrir cambios na orde de colocación como ocorre no  caso da estala anterior no que as fórmulas H(IC)  S(ITUS)   E(ST)  e STTL  están no medio do texto en lugar de aparecer ao final.  Poñamos outro exemplo. Fíxate nos cambios de colocación que se dan na seguinte estela... quen será o defunto?:


D(is) · M(anibus) · S(acrum) / Consagrada aos Deuses Manes
AURELIA · FLAVIA /     Aurelia Flavia
LUCIO · MU                 para Lucio Murene
RENE · M(arito) · S(uo) / o seu marido.
H(ic) · S(itus) · E(st) · AN(n)o(rum) · XXXVIII / Aquí está enterrado de 38 anos.
S(it) · T(ibi) · T(erra) · L(evis) Que a terra che sexa lixeira.4) Das distintas partes que habitualmente presenta unha inscrición nunha estela, cales son as que aparecen nestas dúas lápidas romanas atopadas en Galicia?

URBANILLA ANNORUM XXV. (A Estrada)

CUM QUI VIXIT ANNOS XVIII (Lugo)

Os mortos tamén falan
O costume romano de enterrar (in humus: inhumar) era máis frecuente entre as persoas de posición, aínda que normalmente se facía unha incineración (in cinis) previa e logo se enterraban as cinzas onde se colocaban unha estela. En non poucos casos a inscrición dirixíase ao que estaba a ler, son as lápidas parlantes, como se os espíritos dos mortos falasen cos vivos. Fixádevos nesta inscrición dunha lápida parlante:

UT, QUI LEGIS DICAS: "SIT TIBI TERRA LEVIS" (Lugo)
"Para que ti, que les, digas "Que che sexa a terra lixeira"


Para saber máis
 5-  Esta primeira entrada terá unha continuidade, pero para coñecer máis estelas imos a tres casos moi coñecidos da cidade de Mérida. Grazas a estas tres inscricións funerarias coñeceremos á rapaza da vosa idade Lutatia e a taberneira Sentia Amarantis.  Que nos podes contar acerca delas?

6- O caso da Estela de Santa Comba. Investiga onde, como foi atopada e cal é a información que aporta esta singular estela.11 comentarios:

 1. ke vuena ovra, ojala sea la ultina. ME eNcanata

  ResponderEliminar
 2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  a
  a
  a
  a
  a

  a
  a
  a

  a
  a
  a

  a
  a
  a
  a

  a
  a

  a

  ResponderEliminar
 3. a
  a
  a
  a
  a
  a

  a
  a

  a
  a
  a

  a
  a

  a

  a
  a
  a
  a

  a
  a
  a
  a

  a
  a
  a
  aaa
  a
  a
  a
  a
  a
  a

  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a

  a
  a
  a
  a
  a
  a

  a
  a
  a
  a
  a

  a
  a
  a

  a
  a
  a

  a
  a

  a
  a

  a
  a
  a
  a
  a

  a
  a
  a
  a
  a
  a
  aaaa
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a

  ResponderEliminar
 4. Este comentario foi eliminado polo autor.

  ResponderEliminar
 5. Este comentario foi eliminado polo autor.

  ResponderEliminar
 6. Este comentario foi eliminado polo autor.

  ResponderEliminar
 7. Diktati Francisco Franco, Espay Franco oswa rejim Franco9 se te peryòd nan istwa kontanporen Espay la ki te koresponn ak egzèsis jeneral Francisco Franco Bahamonde chèf Leta a ak devlopman rejim Franco a ; sa vle di, depi nan fen gè sivil la an 1939 jiska lanmò li ak siksesyon li an 1975. nòt 4 Dimansyon tanporèl lajè li yo ak prezans ki make nan Franco li menm nan tout li vle di ke ekspresyon epòk Franco a souvan itilize pou deziyen li .10

  Apre lagè a, jeneral la te etabli yon diktati fachis, 11 oswa rejim semi-fachis, 12 ki enkòpore yon enfliyans klè totalitaris Alman ak Italyen nan domèn tankou relasyon travay, politik ekonomik otarkik, estetik, itilizasyon senbòl13 oswa yon sèl-. sistèm pati.14 Nan dènye malè li, rejim nan te pwoche pi pre diktati devlòpmantal yo, 15 byenke li te toujou kenbe karakteristik fachis rès, 12 karakterize pa absans yon ideoloji klèman defini pi lwen pase nasyonal-katolik li te pwoklame.

  ResponderEliminar
 8. 36:1 A�adi� Eli� y dijo:
  36:2 Esp�rame un poco, y te ense�ar�;
  Porque todav�a tengo razones en defensa de Dios.
  36:3 Tomar� mi saber desde lejos,
  Y atribuir� justicia a mi Hacedor.
  36:4 Porque de cierto no son mentira mis palabras;
  Contigo est� el que es �ntegro en sus conceptos.
  36:5 He aqu� que Dios es grande, pero no desestima a nadie;
  Es poderoso en fuerza de sabidur�a.
  36:6 No otorgar� vida al imp�o,
  Pero a los afligidos dar� su derecho.
  36:7 No apartar� de los justos sus ojos;
  Antes bien con los reyes los pondr� en trono para siempre,
  Y ser�n exaltados.
  36:8 Y si estuvieren prendidos en grillos,
  Y aprisionados en las cuerdas de aflicci�n,
  36:9 El les dar� a conocer la obra de ellos,
  Y que prevalecieron sus rebeliones.
  36:10 Despierta adem�s el o�do de ellos para la correcci�n,
  Y les dice que se conviertan de la iniquidad.
  36:11 Si oyeren, y le sirvieren,
  Acabar�n sus d�as en bienestar,
  Y sus a�os en dicha.
  36:12 Pero si no oyeren, ser�n pasados a espada,
  Y perecer�n sin sabidur�a.
  36:13 Mas los hip�critas de coraz�n atesoran para s� la ira,
  Y no clamar�n cuando �l los atare.
  36:14 Fallecer� el alma de ellos en su juventud,
  Y su vida entre los sodomitas.
  36:15 Al pobre librar� de su pobreza,
  Y en la aflicci�n despertar� su o�do.
  36:16 Asimismo te apartar� de la boca de la angustia
  A lugar espacioso, libre de todo apuro,
  Y te preparar� mesa llena de grosura.
  36:17 Mas t� has llenado el juicio del imp�o,
  En vez de sustentar el juicio y la justicia.
  36:18 Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe,
  El cual no puedas apartar de ti con gran rescate.
  36:19 �Har� �l estima de tus riquezas, del oro,
  O de todas las fuerzas del poder?
  36:20 No anheles la noche,
  En que los pueblos desaparecen de su lugar.
  36:21 Gu�rdate, no te vuelvas a la iniquidad;
  Pues �sta escogiste m�s bien que la aflicci�n.
  36:22 He aqu� que Dios es excelso en su poder;
  �Qu� ense�ador semejante a �l?
  36:23 �Qui�n le ha prescrito su camino?
  �Y qui�n le dir�: Has hecho mal?
  36:24 Acu�rdate de engrandecer su obra,
  La cual contemplan los hombres.
  36:25 Los hombres todos la ven;
  La mira el hombre de lejos.
  36:26 He aqu�, Dios es grande, y nosotros no le conocemos,
  Ni se puede seguir la huella de sus a�os.
  36:27 El atrae las gotas de las aguas,
  Al transformarse el vapor en lluvia,
  36:28 La cual destilan las nubes,
  Goteando en abundancia sobre los hombres.
  36:29 �Qui�n podr� comprender la extensi�n de las nubes,
  Y el sonido estrepitoso de su morada?
  36:30 He aqu� que sobre �l extiende su luz,
  Y cobija con ella las profundidades del mar.
  36:31 Bien que por esos medios castiga a los pueblos,
  A la multitud �l da sustento.
  36:32 Con las nubes encubre la luz,
  Y le manda no brillar, interponiendo aqu�llas.
  36:33 El trueno declara su indignaci�n,
  Y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad.

  ResponderEliminar
 9. 18:1 En aquellos d�as no hab�a rey en Israel. Y en aquellos d�as la tribu de Dan buscaba posesi�n para s� donde habitar, porque hasta entonces no hab�a tenido posesi�n entre las tribus de Israel.
  18:2 Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes, de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra; y les dijeron: Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efra�n, hasta la casa de Mica�a, y all� posaron.
  18:3 Cuando estaban cerca de la casa de Mica�a, reconocieron la voz del joven levita; y llegando all�, le dijeron: �Qui�n te ha tra�do ac�? �y qu� haces aqu�? �y qu� tienes t� por aqu�?
  18:4 El les respondi�: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Mica�a, y me ha tomado para que sea su sacerdote.
  18:5 Y ellos le dijeron: Pregunta, pues, ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos.
  18:6 Y el sacerdote les respondi�: Id en paz; delante de Jehov� est� vuestro camino en que and�is.
  18:7 Entonces aquellos cinco hombres salieron, y vinieron a Lais; y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sid�n, sin que nadie en aquella regi�n les perturbase en cosa alguna, ni hab�a quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no ten�an negocios con nadie.
  18:8 Volviendo, pues, ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron: �Qu� hay? Y ellos respondieron:
  18:9 Levantaos, subamos contra ellos; porque nosotros hemos explorado la regi�n, y hemos visto que es muy buena; �y vosotros no har�is nada? No se�is perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesi�n de la tierra.
  18:10 Cuando vay�is, llegar�is a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos; lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra.
  18:11 Entonces salieron de all�, de Zora y de Estaol, seiscientos hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra.
  18:12 Fueron y acamparon en Quiriat-jearim en Jud�, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy; est� al occidente de Quiriat-jearim.
  18:13 Y de all� pasaron al monte de Efra�n, y vinieron hasta la casa de Mica�a.

  ResponderEliminar