martes, 15 de decembro de 2015

CRETA E MINOS NA MITOLOXÍA

Xa falamos de que en Creta naceu Zeus, nunha cova onde Xea, a deusa Nai, o coidou. En creta pasou a infancia e tivo lugar tamén unha das aventuras máis coñecidas cunha princesa mortal fenicia chamada Europa. Unha boa versión deste mito:


Cóntase que daquela na illa de Creta reinaba Asterión quen casara con Europa, despois de ser raptada (baixo a forma dun touro branco) e seducida por Zeus. Asterión adoptou aos seus tres fillos do deus e de Europa: Minos, Sarpedón e Radamantis.


Á morte de Asterión, Minos dixo aos seus irmáns que os deuses desexaban o seu mandato sobre a illa e que o demostrarían concedéndolle o que solicitase. Foi cando Poseidón, atendendo ás suplicas de Minos enviou como sinal un magnífico touro saído do mar, que debería ser sacrificado na honra do deus por Minos en canto fose proclamado rei. Mais o rei non sacrificou o animal por conservar a súa raza entre os seus rabaños. A vinganza do deus non se fixo esperar.

Outras curiosidades sobre Minos de interese poden ser saber algo sobre o seu fillo Androxeo ou coñecer a famosa historia de Dédalo e Ícaro ou mesmo chegar a coñecer como morre este personaxe que posiblemente sexa tan só unha ficción. 

QUE DEBEMOS SABER SOBRE MINOS?

Resume e realiza unha crítica dende a óptica dos nosos días do mito do rapto de Europa.

Localiza unha ilustración do rapto de Europa de cada período da historia da arte ( grega, romana, medieval, renacentista, barroca, romántica, vangardista...) 

Que relación ten Minos con Europa e cal con Asterión?

Poseidón axuda a Minos, pero este comete un erro? Como se chama a esposa de Minos?

De quen vén sendo fillo o Minotauro?  Que ten que ver Dédalo con este nacemento?

De quen vén sendo filla Ariadna? Tiña irmáns?
CÓMPRE SABER QUEN É TESEO:

Onde e como naceu Teseo ? Cando parte cara a Atenas? 
As fazañas de Teseo


Que fazañas realizou de camiño a Atenas?

Como foi recoñecido polo seu pai?

Que lle ocorre a Teseo con Medea?

Por que tiñan que ir os atenienses a Creta?

Como logra Teseo matar ao Minotauro?

Casa Teseo con Ariadna? 


Por que morre o pai de Teseo no mar que leva o seu nome? 

QUEN CRES QUE INVENTOU O MITO DO MINOTAURO? Por que?

Ningún comentario:

Publicar un comentario