martes, 22 de marzo de 2022

TEATRO E DEMOCRACIA (15ª semana)

 Unha cuestión vital para poder avanzar no coñecemento da Historia da Antigüidade é fixar a nosa atención neste binomio destacable do Teatro e da Democracia. 

Repara neste cadro:


Realicemos unha reflexión máis profunda aínda para poder determinar como a procura dun Imperio determina a evolución das sociedades grega e romana.

DA SOCIEDADE DA GENS A SOCIEDADE DOS SERVI

A ESPARTA DOS 300 E A ATENAS DEMOCRÁTICA

CUESTIÓN:  Investiga e resume as claves para entender ambas sociedades.

1- AGOGÉ,  A EDUCACIÓN ESPARTANA 

2- Como eran educadas as mulleres en Esparta

-  Un dato a ter en conta, só hai lápidas de homes mortos en batalla e mulleres que morren no parto.

AS GUERRAS MÉDICAS E A  DEMOCRACIA DE ATENAS: De Clístenes a Pericles. Podes consultar o libro no tema 3 para responder ás seguintes preguntas: 

1. Que fixo Clístenes en Atenas? Quen era Pericles? Que relación ten coas Guerras Médicas? (Podes consultar a páxina 42 do libro de texto).

2-  Cales eran as clases sociais en Atenas? (Podes consultar a páxina 40 do libro de texto.)


1ª Guerra Médica: Batalla de Maratón. Que pasou? Por que coñecemos hoxe unha proba deportiva co nome dre maratón?

2ª Guerra Médica: As Termópilas e os 300 de Leónidas. Investiga que pasou.

3ª- Rematada a terceira Guerra Médica que ocorre entre Esparta e Atenas?  Que son a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos? Bótalle un ollo aos seguintes vídeos para respostar esta cuestión:


 


4- Como morreu Pericles?  Que ten que ver a illa  italiana de Sicilia? Podes consultar tamén no libro de texto páx. 31 do tema 3

5- Cal destas cidade-estado ou polis saiu mellor parada Esparta ou Atenas finalmente? De onde procedía Alexandre o Magno?


Ningún comentario:

Publicar un comentario