luns, 10 de abril de 2023

EDUCACIÓN e EMOCIÓNS

 Hai que perder de vista o nivel na educación? As ferramentas da educación e de sermos nós construtores do noso camiño é unha clave para a educación?  

Analicemos o que nos comunica este alumno arxentino. Establece ideas centrais:

1- 

2-

3-

De seguido deixamos falar a un docente, o outro lado da experiencia educativa:

 
Atopemos agora as semellanzas e as diferenzas co vídeo do alumno arxentino:


 Despois de visualizar esta curtametraxe que opinas da importancia das emocións no feito educativo? 

Está presente no sistema actual?


Ningún comentario:

Publicar un comentario